product_detail.title

Tranh in vải chữ nhật 7

Giá ban đầu
240,000₫

(Đơn giá sản phẩm được thay đổi theo chính sách của công ty)

Giảm giá

So sánh 300,000₫

(Màu sắc của sản phẩm trên website có thể sáng hơn 1 chút so với sản phẩm thật do ánh sáng)

Chất liệu: Tranh in vải

Kích thước: 26 x 34 cm

Previous product