Collections

50%

Tượng đồng cò

3,600,000₫ 1,800,000₫
50%

Tượng đồng ngựa xanh đậm

11,800,000₫ 5,900,000₫
50%

Ngựa đồng xanh ngọc lam nhạt

11,800,000₫ 5,900,000₫
50%

Ngựa đồng

11,800,000₫ 5,900,000₫
50%

Vũ nữ, trắng

1,220,000₫ 610,000₫
50%

Vũ nữ, hồng

1,220,000₫ 610,000₫
50%

Chim xanh da trời Serena, S

1,520,000₫ 760,000₫
50%

Chim xanh da trời Serena, M

1,640,000₫ 820,000₫
50%

Ngựa Geomar, S

4,640,000₫ 2,320,000₫
50%

Ngựa Geomar, M

5,180,000₫ 2,590,000₫
50%

Tượng sứ Noureddine, S

1,030,000₫ 515,000₫
50%

Tượng sứ Noureddine, M

2,030,000₫ 1,015,000₫
50%

Tượng sứ Noureddine, L

2,190,000₫ 1,095,000₫
50%

Nhím sứ Yves, S

390,000₫ 195,000₫
50%

Nhím sứ Yves, M

590,000₫ 295,000₫
50%

Chim Sứ Clarisse, xanh da trời

290,000₫ 145,000₫
50%

Chim sứ Clarisse, trắng

290,000₫ 145,000₫
50%

Chim sứ Clarisse, xanh đậm

430,000₫ 215,000₫