product_detail.title

Giá Để Nến Bouchra, Trắng M

Giá ban đầu
450,000₫

(Đơn giá sản phẩm được thay đổi theo chính sách của công ty)

Giảm giá

So sánh 1,500,000₫

(Màu sắc của sản phẩm trên website có thể sáng hơn 1 chút so với sản phẩm thật do ánh sáng)

Chất Liệu: Thủy tinh

Kích thước: 18,41 X 18,41 X 34,29(cao) cm


Previous product Next product