product_detail.title

Giá Để Nến Arina, Màu Vàng

Giá ban đầu
1,300,000₫

(Đơn giá sản phẩm được thay đổi theo chính sách của công ty)

(Màu sắc của sản phẩm trên website có thể sáng hơn 1 chút so với sản phẩm thật do ánh sáng)

Màu: vàng     

Chất Liệu :  Thủy tinh

Kích thước: 21.59 x 21.59 x 35.56(cao) cm

(Chỉ còn ở kho Hồ Chí Minh)

Previous product Next product