product_detail.title

Cô Gái Sophie Marceau

Giá ban đầu
6,240,000₫

(Đơn giá sản phẩm được thay đổi theo chính sách của công ty)

Giảm giá

So sánh 7,800,000₫

(Màu sắc của sản phẩm trên website có thể sáng hơn 1 chút so với sản phẩm thật do ánh sáng)

Chất liệu: Tranh Sơn dầu

Kích thước lòng tranh: 79(rộng) x 119(cao) cm

Next product