product_detail.title

Đèn bàn Malak

Giá ban đầu

(Đơn giá sản phẩm được thay đổi theo chính sách của công ty)

(Màu sắc của sản phẩm trên website có thể sáng hơn 1 chút so với sản phẩm thật do ánh sáng)

Màu sắc: Bạc

Chất liệu: Nhựa tổng hợp, vải

Kích thước: 78(cao) cm

Next product