product_detail.title

Tranh kính 7

Giá ban đầu
400,000₫

(Đơn giá sản phẩm được thay đổi theo chính sách của công ty)

Giảm giá

So sánh 500,000₫

(Màu sắc của sản phẩm trên website có thể sáng hơn 1 chút so với sản phẩm thật do ánh sáng)

Chất liệu: Tranh giấy in

Kích thước: 33 x 38 cm