product_detail.title

Tinh dầu Mẫu đơn peony, hồng & vanilla 10ml

Giá ban đầu
140,000₫

(Đơn giá sản phẩm được thay đổi theo chính sách của công ty)

Giảm giá

So sánh 200,000₫

(Màu sắc của sản phẩm trên website có thể sáng hơn 1 chút so với sản phẩm thật do ánh sáng)

Tinh dầu Mẫu đơn peony, hồng & vanilla 10ml

Thành phần:Tinh dầu hoa mẫu đơn Peony, tinh dầu hồng mới cắt,

tinh dầu Vanilla ngọt ấmNext product