product_detail.title

Thảm Queen, 200x300

Giá ban đầu
15,470,000₫

(Đơn giá sản phẩm được thay đổi theo chính sách của công ty)

Giảm giá

So sánh 22,100,000₫

(Màu sắc của sản phẩm trên website có thể sáng hơn 1 chút so với sản phẩm thật do ánh sáng)

Màu sắc: đa sắc

Chất liệu: 100% len dệt tay (dệt bông), mặt dưới 100%

Kích thước: 200 x 300 cm

Next product