product_detail.title

Lọ gốm sọc trắng đen

Giá ban đầu

(Đơn giá sản phẩm được thay đổi theo chính sách của công ty)

(Màu sắc của sản phẩm trên website có thể sáng hơn 1 chút so với sản phẩm thật do ánh sáng)

Màu sắc: Trắng đen

Chất liệu: Gốm

Kích thước: 31(cao) cm