product_detail.title

Lọ gốm ghi bộ 3

Giá ban đầu

(Đơn giá sản phẩm được thay đổi theo chính sách của công ty)

(Màu sắc của sản phẩm trên website có thể sáng hơn 1 chút so với sản phẩm thật do ánh sáng)


Màu sắc: Ghi

Chất liệu: Gốm

Kích thước: 27(cao) cm, 17(cao) cm, 12(cao) cm

Previous product Next product