product_detail.title

Gương Sophie

Giá ban đầu
1,925,000₫

(Đơn giá sản phẩm được thay đổi theo chính sách của công ty)

Giảm giá

So sánh 3,850,000₫

(Màu sắc của sản phẩm trên website có thể sáng hơn 1 chút so với sản phẩm thật do ánh sáng)

Màu sắc: Vàng đồng

Chất liệu: Khung MDF kết hợp với thủy tinh

Kích thước: 80 x 120 x 2,8 cm


        


Previous product