product_detail.title

Giá Để Nến Carlisle 22 x45 cm , Màu Đồng S

Giá ban đầu
2,200,000₫

(Đơn giá sản phẩm được thay đổi theo chính sách của công ty)

(Màu sắc của sản phẩm trên website có thể sáng hơn 1 chút so với sản phẩm thật do ánh sáng)

Màu:  Đồng            
Chất liệu: Thủy tinh

Kích thước: 22 x 45(cao) cm