product_detail.title

Đèn chùm Alessio, 12 bóng, chàm

Giá ban đầu
9,780,000₫

(Đơn giá sản phẩm được thay đổi theo chính sách của công ty)

Giảm giá

So sánh 32,600,000₫

(Màu sắc của sản phẩm trên website có thể sáng hơn 1 chút so với sản phẩm thật do ánh sáng)

Màu sắc: Chàm

Chất liệu: Thép, thủy tinh pha lê, K9

Kích thước: 97(rộng) x 108(cao) cm


Previous product