product_detail.title

Chân nến Ramona bộ 4

Giá ban đầu
3,480,000₫

(Đơn giá sản phẩm được thay đổi theo chính sách của công ty)

(Màu sắc của sản phẩm trên website có thể sáng hơn 1 chút so với sản phẩm thật do ánh sáng)

Chân nến Ramona

Chất liệu: Poly

Kích thước :5 x 30.48(cao) cm

Mã code : 25620351


Kích thước : 5 x 35.56(cao) cm

Mã code: 25620368


Kích thước : 5 x 40.64(cao) cm

Mã code: 25620375


Kích thước: 5 x 45.72(cao) cm

Mã code: 25620382

Previous product Next product