product_detail.title

Bộ Ly rượu thủy tinh 2 chiếc nâu

Giá ban đầu

(Đơn giá sản phẩm được thay đổi theo chính sách của công ty)

Giảm giá

So sánh 1,400,000₫

(Màu sắc của sản phẩm trên website có thể sáng hơn 1 chút so với sản phẩm thật do ánh sáng)

Màu sắc: Nâu

Chất liệu: Thủy tinh

Kích thước: 19(cao) , 16 (cao) cm