product_detail.title

Ảnh Chụp A017

Giá ban đầu
2,400,000₫

(Đơn giá sản phẩm được thay đổi theo chính sách của công ty)

Giảm giá

So sánh 3,000,000₫

(Màu sắc của sản phẩm trên website có thể sáng hơn 1 chút so với sản phẩm thật do ánh sáng)

Chất liệu: Ảnh chụp

Kích thước lòng ảnh: 179(rộng) x 67(cao) cm

Previous product